značenie.sk

všetko pre vašu cestu ...

... všetko pre vašu bezpečnosť

O NÁS

Spoločnosť značenie.sk vznikla v roku 2017. Tvorí ju mladý kolektív ľudí, ktorí sa rozhodli svoje dlhoročné skúsenosti a nadobudnuté vedomosti naďalej rozvíjať v mladej a dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti. Našim hlavným cieľom je vybudovať modernú firmu, ktorá je schopná dynamicky reagovať na potreby trhu. Prioritou je vytváranie nadštandardných vzťahov s našimi zákazníkmi ako aj obchodnými partnermi. Hoci sme mladá firma, vďaka zamestnancom, ktorí v tomto obore pôsobia vyše desať rokov môžeme ponúknuť odbornosť, skúsenosti, kvalifikovanosť a kvalitu skúsenej firmy všetkým svojím zákazníkom.

Pôsobíme najma v oblasti dopravy, bezpečnosti cestnej premávky a projekčnej činnosti. Vedľajšou činnosťou je prevádzkovanie požičovne prenosného dopravného značenia a zariadenia, navigačných systémov a reklamnej činnosti .

NAŠA PONUKA

Projekčná činnosť

 • vypracujeme Vám projekty trvalého a prenosného dopravného značenia (navrhnutie organizácie dopravy počas úplných resp. čiastočných uzávierok na pozemných komunikáciách)
 • projektové riešenie križovatiek, ciest, nehodových lokalít v celom komplexnom rozsahu
 • pasportizácia dopravného značenia miest a obcí, prípadne doplnenie už existujúceho pasportu, riešenie problémov statickej a dynamickej dopravy
 • napojenie areálov na existujúcu komunikáciu, navrhujeme riešenie dopravy v areáloch firiem
 • projekty statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne v mestách
 • kompletný inžiniering - projekty Vám pripravíme na kľúč od samotného vypracovania, cez konzultácie s orgánmi štátnej správy a dotknutých osôb až po vybavenie stavebného povolenia

Zvislé a vodorovné dopravné značenie, dopravné zariadenie

Prenosné dopravné značenie

 • zapožičiavame rôzne druhy dopravných značiek a dopravných zariadení
 • montáž, demontáž, odborná údržba, inštalácia dopravných značiek a zariadení

Reklamná činnosť

aby Vás zákazníci lepšie našli, Vám vieme zabezpečiť reklamu na verejnom osvetlení
zabezpečíme :
 • aplikáciu grafického návrhu
 • údržbu počas celej doby nájmu
 • spracovanie prípadnej projektovej a územno- plánovacej dokumentácie
 • zabezpečenie vydania príslušných rozhodnutí
 • úhradu nájomného za prenájom verejného osvetlenia a iné náklady
 • montáž a demontáž po ukončení nájmu

REFERENCIE

Rok 2017

 • Január - máj - SPP - vypracovanie projektovej dokumentácie prenosného dopravného značenia (rekonštrukcia plynov)
 • Marec - Mesto Handlová - vypracovanie projektovej dokumentácie návrh lávky pre peších
 • MarecPAP – PE Slovakia – dodávka ochranných stĺpikov
 • MarecMesto Šahy – generel dopravného značenia
 • Apríl - Obec Poruba – dodanie zvislého dopravného značenia
 • AprílStrabag - dodanie zvislého dopravného značenia, Vypracovanie projektovej dokumentácie prenosného dopravného značenia
 • AprílMesto Bánovce nad Bebravou – vypracovanie štúdie pozdĺžneho státia
 • AprílObec Lazany – dodanie zvislého dopravného značenia a vypracovanie projektovej dokumentácie prenosného dopravného značenia
 • Apríl - Mesto Handlová – dodanie zvislého dopravného značenia
 • Apríl - Peugeot – spevnené plochy v navrhovanom areáli Peugeot
 • MájTechnické služby Bojnice, príspevková organizácia - dodanie zvislého dopravného značenia
 • Máj - Keramospol – vypracovanie projektovej dokumentácie Rozšírenie cintorína v obci Svinná – spevnené plochy a parkoviská)
 • MájKultúrne stredisko Bojnice – zapožičanie prenosného dopravného značenia
 • Máj - Obec Opatovce nad Nitrou - realizácia detského dopravného ihriska ( vodorovné dopravné značenie)
 • Máj - Železnice Slovenskej republiky - vypracovanie projektovej dokumentácie prenosného dopravného značenia
 • Jún - Mesto Nováky - realizácia vodorovného dopravného značenia
 • August - ImpressArch - vypracovanie projektovej dokumentácie trvalého dopravného značenia
 • August - Mesto Veľký Šariš - dodanie trvalého dopravného značenia
 • August - Mesto Šahy - generel dopravy a posúdenie statickej dopravy
 • September - Volkswagen Slovakia - aplikácie vodorovného značenia PREMARK
 • Október - Eurovia SK - vypracovanie projektovej dokumentácie
 • November - D.A.L. spol. s r.o. - dodanie a montáž parkovacích dorazových líšt
 • November - Technické služby mesta Prievidza - dodanie a montáž pasívnych dopravných gombíkov
 • December - Mesto Bánovce nad Bebravou - vypracovanie generelu dopravy
 • December - SaarGummi Slovakia - projekt spevnenej plochy pre odpady
 • December - ELTODO Osvetlenie - usporiadanie statickej dopravy a vybudovanie priechodu pre chodcov v obci Oslany
 • ...

KONTAKTY

Ing. Lenka Kohútová
vedúca úseku projekcie
phone 0911 654 189
email lenka(a)znacenie.sk
Ing. Matej Klein
projektant
phone 0914 322 431
email matej(a)znacenie.sk
Ing. Katarína Sihelská
projektant
phone 0911 654 188
email katka(a)znacenie.sk
Peter Kováč
vedúci úseku realizácie a údržby
phone 0911 654 192
email peter(a)znacenie.sk
Lenka Kmeťová
účtovníčka
phone 0911 654 185
email kmetova(a)znacenie.sk
Ing. Bc. Zuzana Matušáková
obchod a služby zákazníkom
phone 0911 654 182
email zuzka(a)znacenie.sk
email obchod(a)znacenie.sk